Wat is een 'CMS'?

De meeste praktijkproblemen die optreden bij het beheer van een website of internet-systeem, treden op doordat de vormgeving, het navigatie-ontwerp en de daadwerkelijke inhoud (de ‘content’ van de website) te veel verweven raken en elkaar daardoor nadelig kunnen beinvloeden.

Een Content Management Systeem (CMS) is een stuk programmatuur dat specifiek is ontworpen om een website te beheren. Het wordt door de webhosting partij ter beschikking gesteld en desgewenst met specifieke functionele maatwerken aangevuld. Zodra uw website is ondergebracht in een CMS-systeem wordt u de gebruiker van deze software die overal vandaan via het internet te benaderen is.

In een CMS zijn de inhoud, vormgeving en (navigatie-) structuur van elkaar gescheiden. De vormgeving is vastgelegd in sjablonen (‘templates’) die door de vormgever (dikwijls bekleed deze ook de rol van navigatie- en structuurontwerper), specifiek voor de website, zijn ontwikkeld. Een CMS zorgt ervoor dat content automatisch op het juiste moment, in de juiste vormgeving en op de juiste locatie in de structuur wordt gepubliceerd.

Met behulp van de editor (tekstverwerker) van het CMS kunnen teksten zonder kennis van HTML, opmaakcodes of scriptingtalen, op een manier die sterk lijkt op wat men gewend is van kantoorapplicaties en tekstverwerkers, worden ingebracht. Deze wijzigingen zijn voor een bezoeker aan de website meteen zichtbaar. Op deze wijze kan eenieder die voor een bepaald deel van de website verantwoordelijk (gemaakt) is, op een simpele, niet technische manier de inhoud van een website beheren en actualiseren zonder daarbij het hoofd te hoeven breken over vormgeving of techniek.

Het CMS ondersteunt en automatiseert op deze wijze het proces van ‘Content Management’: Het proces van het verzamelen of creëren, het publiceren en daarna het beheren van de inhoud van een website. Het doet dit op een wijze waarbij de vormgeving en structuur niet nadelig kunnen worden beinvloed door wijzigingen in de content. Hierdoor treden de in de voorgaande paragraaf genoemde 'praktijkproblemen' niet op en kan een actuele, functionele website worden gegarandeerd met minder inspanning en kosten.