Het tovermiddel?

Na het lezen van het voorgaande is het eenvoudig het CMS te zien als 'tovermiddel'. Dat is het vanzelfsprekend niet. Het is een globaal onderhouden, op abonnements-basis voor uw website in te zetten systeem waarmee het proces van Content Management eenvoudig en kosteneffectief kan worden gerealiseerd.

Het CMS faciliteert uw website, het is geen systeem dat direct ingrijpt op uw intranet of bedrijfsnetwerk. Het is niet verstandig, hoe veilig het CMS ook is, de database van het CMS als enige gegevensopslag voor uw gehele bedrijfsvoering te gebruiken. Om uw eigen database of gegevens op uw intranet up-to-date te houden zijn binnen het CMS diverse exporteermogelijkheden gerealiseerd die het overnemen van de gegevens in uw kantoorapplicaties mogelijk maken.

Het CMS helpt u niet met uw interne bedrijfsvoering. Het is geen documenten-beheersysteem voor het delen van documenten of het beschikbaar maken van archiefmateriaal op een intranet. Het is een systeem dat beschikbaar is op het internet, als motor voor uw website. Vanzelfsprekend kunt u met het CMS wel downloads en documenten voor de bezoekers aan uw website beschikbaar maken. Voor Word- en PDF-documenten, maar ook voor diverse multimedia bestandstypen, zijn hiertoe zelfs aparte plug-ins ontwikkeld.

Een on line beheersysteem vergt vanzelfsprekend ook inleertijd van u en uw medewerkers. Rekening moet worden gehouden met een wijziging in de werkwijze voor de betrokkenen.