Pagina-editor

Onder de knop "Pagina-Editor" op de home-pagina (of via de menuknop "Site Inhoud > Pagina Editor"), vind je het hart van ons CMS. Hier maak je de pagina’s aan, met de bijbehorende knoppen.

De teksten van je website voer je in met behulp van een zogenaamde What-You-See-Is-What-You-Get (=WYSIWYG) editor. Het tekstinvoer-gedeelte lijkt erg op de meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma’s.

5.1 Pagina-editor

Het overzichtsscherm van de editor bestaat uit drie belangrijke onderdelen (zie afbeelding):

 • A: de "navigatieknoppen-boom"- Hier kies je welke pagina je wil gaan bewerken. De naam van de pagina die geselecteerd is heeft een gekleurde achtergrond. De twee andere vensters van het overzichtsscherm bevatten informatie over deze geselecteerde pagina. Als er een plus (+) tekentje voor het pagina-icoontje staat, betekent dat dat deze pagina nog één of meer zogenaamde "subpagina’s" heeft. Zodra je zo'n pagina aanklikt, verschijnen de namen van de subpagina’s onder de hoofdpagina. Ze springen een beetje in, om het niveauverschil aan te geven. 

  Voor de knoppen kunnen verschillende icoontjes staan:

  Actieve pagina
  Actieve pagina: Deze knop is zichtbaar aan de bezoekerszijde van de website.
  HL-Page Verborgen pagina: Deze knop is niet zichtbaar aan de bezoekerszijde van de website. U kunt door middel van een linkje wel een verwijzing naar deze pagina maken, waardoor de inhoud alsnog zichtbaar wordt voor uw bezoekers.
  HL-Page-forbidden Verboden pagina: U hebt geen recht om deze pagina te wijzigen.
  HL-Link-act Actieve link: Deze knop is zichtbaar aan de bezoekerzijde van de website. Als de bezoeker op deze knop klikt wordt een pagina of externe website getoond waar de link van de knop naar verwijst.
  HL-Link Link: Deze knop heeft ook een link naar een pagina binnen de website of naar een externe website, maar is niet zichtbaar aan de bezoekerszijde.
  HL-Link-forbidden Verboden link: Deze pagina bevat een link, maar u hebt geen rechten om de pagina te wijzigen.
  HL-Folder Folder: Een verborgen pagina zonder eigen paragrafen maar wel met subpagina’s verandert automatisch in een folder
  HL-Folder-forbidden Verboden folder: Als een gewone folder, maar hiervoor hebt u geen rechten om de pagina of subpagina's te wijzigen

 

 • B: het kleinere vak rechtsboven naast de navigatieknoppen-boom toont je welke paragrafen de geselecteerde pagina bevat. Als je op één van de paragrafen klikt, krijg je de mogelijkheid om in het grote venster de inhoud van de paragraaf aan te passen.
  Er is sprake van meerdere soorten paragrafen. De meest voorkomende zijn de gele balk met achter de paragraafnaam [tekst]. Dit is een reguliere tekstparagraaf.
  Hiernaast komt ook een oranje balk voor met achter de paragraafnaam [plug-in]. Deze worden over het algemeen door de provider geplaatst. Afhankelijk van het soort plug-in kun je soms wel (enkele) aanpassingen doen bij de instellingen.
  Als je lijst met paragrafen erg lang is, is het soms overzichtelijker om ze te selecteren in een selectie-balk. Deze weergave kun je aanzetten door rechts het vinkje voor "Lijstweergave" aan te vinken. Als je het vinkje uitzet wordt de hele lijst weer getoond.
 • C: het grote vlak rechtsonder toont informatie over de pagina die geselecteerd is, of over de paragraaf als je die hebt aangeklikt.
  Tussen B en C bevindt zich een balk met "Pagina...."
  Hier staat de naam van de knop, zodat je zeker weet dat je met de juiste pagina bezig bent. Rechts in de balk staat een directe link naar de betreffende pagina. Als je daar op klikt kun je de pagina bekijken in een nieuw browservenster.
  Daarnaast zie je een icoontje van een envelopje. Hiermee kun je direct een e-mail sturen naar de helpdesk van je reseller met een vraag over deze pagina.
  Het icoontje daarnaast maakt het mogelijk om een zgn. QR-code te genereren met daarin de verwijzing naar deze specifieke pagina. Door deze te vermelden in een foldertje of op je visitekaartje kun je mensen direct doorsturen naar de pagina met interessante aanbiedingen of belangrijke informatie.
  Je krijgt de QR-code door op het kleine icoontje te klikken. Dan verschijnt een grotere afbeelding die je vanaf de website op de desktop kunt slepen voor verder gebruik.

  LET OP: Elke pagina heeft zijn eigen QR-code. Let dus goed op dat je de juiste code gebruikt in uw publicaties.

1.2    Menu knop Positie

Wil je de plaats van de geselecteerde knop veranderen, dan kun je dat op meerdere manieren doen.

Allereerst is het mogelijk om de gewenste pagina in de navigatieknoppen-boom te selecteren en omhoog of omlaag te slepen naar de nieuwe plaats. Eventuele sub-pagina's verhuizen mee.

Een andere manier is door gebruik te maken van de knopjes onder het kopje "Menu knop Positie".
 
"Wijzig inspring niveau"
Met deze knoppen kun je van een hoofdknop een subknop (pijltje naar rechts) of van een subknop een hoofdknop (pijltje naar links, uitgeschakeld op hoofdknop-niveau) maken. Een subknop wordt pas zichtbaar als de bezoeker de hoofdknop aanklikt (of bij mouse-over als dat ingesteld staat). Een voorbeeld van zo’n constructie is bijvoorbeeld een portfolio. De hoofdknop bevat dan de tekst "Portfolio". Bij aanklikken hiervan verschijnt er een lijst met knoppen die de verschillende items van het portfolio bevat. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het hoofdmenu overzichtelijk blijft. Het is zelfs mogelijk om subknoppen ook weer subknoppen te geven. Het is echter niet mogelijk om een knop meer dan één niveau dieper dan de knop erboven in te laten springen (het pijltje naar rechts wordt grijs).

"Verplaats selectie"
Met de knopjes achter "Verplaats selectie" kun je de geselecteerde knop omhoog/omlaag bewegen door de boomstructuur. De pijltjes omhoog en omlaag verschuiven de knop telkens één stapje, hierbij blijft het inspring-niveau zo veel mogelijk bewaard. De pijltjes met een streepje erboven/eronder brengen de knop direct naar de top/bodem van de menulijst. Er verschijnt een melding: "Weet u zeker dat u deze pagina [huidige pagina-naam] helemaal naar boven/beneden in de knoppenboom wilt verplaatsen? Gebruik het knopje hiernaast om de pagina maar 1 positie te verplaatsen". Met "Annuleer" gaat de verplaatsing niet door, kies je "OK" dan zal de pagina boven- of onderaan de lijst komen te staan.

"Nieuwe pagina boven selectie", "Nieuwe pagina onder selectie"
Als je een nieuwe pagina aan wil maken kies je eerst de beste plaats in de knoppenlijst. Klik de knop aan die boven/onder de gewenste plek staat, en kies in het grote scherm, rechts de knop "Nieuwe pagina onder/boven selectie". Je krijgt nu een klein schermpje waar je de naam van deze nieuwe pagina in kunt voeren. Nadat je op "OK" hebt geklikt, verschijnt een nieuwe knop in de navigatieknoppen-boom. Het grote scherm rechts toont nu de gegevens van de nieuwe pagina, zodat je nog eventuele veranderingen aan kunt brengen.


LET OP: Als er geen schermpje verschijnt heb je waarschijnlijk Javascript uitstaan. Helaas werkt de beheeringang niet goed als dit het geval is. Zoek de voorkeuren van je browser op en zet hier het gebruik van Javascript aan.

1.3    Optionele, aanvullende opmerkingen

"Opmerking"
Hier kun je, voor jezelf of eventuele andere beheerders, een mededeling achterlaten die betrekking heeft op de pagina. Deze tekst is nooit zichtbaar voor de bezoeker.


1.4    "Opslaan" en "Verwijder pagina"

"Opslaan"
Een verandering wordt alleen opgeslagen, als je onderaan de pagina op de "Opslaan" knop klikt. Verlaat je het overzichtsscherm op een andere manier, bijvoorbeeld door op een andere knop in de navigatieknoppen-boom of het algemene menu te klikken, dan krijg je de melding: "Wilt u het formulier verlaten zonder wijzigingen te bewaren?". Door "Annuleren" te kiezen, keer je terug in het scherm en kun je de gemaakte wijzigingen alsnog opslaan. Kies je "OK" dan verlaat je het scherm en zullen de wijzigingen verloren gaan.

"Verwijder pagina"
Als je een pagina niet (meer) nodig heeft, kun je deze verwijderen. Je selecteert de overbodige pagina en klikt onderaan het grote vak op "Verwijder pagina". Eventuele subpagina’s schuiven automatisch op naar de knop erboven. 
Links naar deze pagina werken niet meer en er wordt in plaats daarvan een lege pagina getoond.

LET OP: Als je de bovenste knop van de navigatieknoppen-boom wil verwijderen en deze knop heeft subknoppen, dan zullen deze knoppen automatisch doorschuiven naar het hoofdniveau en het vinkje achter "Activeer als menu knop" verdwijnt. Ze gaan dus niet verloren, maar zijn niet meer zichtbaar aan de bezoekerszijde.

2

Naast het "Menu"-tabje vind je de "Layout" tab.
Let goed op: deze tab gaat over de layout van de hele pagina. Verderop wordt nogmaals gesproken over een "Layout"-tab, maar die heeft betrekking op de paragraaf die je op dat moment aan het bewerken bent.

Het is mogelijk, afhankelijk van de stijl die je voor je website hebt gekozen, om hier een ander uiterlijk voor de geselecteerde pagina te kiezen. Als dat is ingesteld kun je dan bijvoorbeeld kiezen voor een andere kleur menuknoppen en/of titels, of de afbeelding die in de header verschijnt handmatig aanpassen. Omdat dit verschilt per website gaan we er hier niet verder op in. Als je een site hebt waarbij het mogelijk is om hier dingen aan te passen dan leggen we het je even persoonlijk uit.

3 "Functie"-tab

De derde tab in het grote scherm is "Functie". Hier kun je speciale instellingen voor de knop/pagina maken: 

4 "Geavanceerd"-tab

HL-Geavanceerd

Deze tab is eigenlijk voor "gevorderden”, maar voor de volledigheid noemen we het hier toch even. Je treft onder deze tab twee invul-velden aan:

 • "Pagina-synoniem", hierachter kun je een alternatieve naam voor de geselecteerde knop invullen. In de navigatieknoppen-boom verschijnt de alternatieve naam schuingedrukt. De bezoeker van uw website blijft de naam zien die je onder de "Menu"-tab bij "tekst op menu knop bezoekerszijde" ingevuld hebt (zie "Knop in het navigatie menu" ).
 • "Pagina locatie", dit is een uniek naam, waaronder de betreffende pagina bekend is in het systeem. Als je vanuit een andere pagina een verwijzing naar deze pagina maakt, wordt in de code die dan wordt aangeroepen deze pagina locatie gebruikt. Verander je in de loop van de tijd op deze plaats de tekst achter "Pagina locatie", dan zullen alle linkjes naar deze pagina niet meer werken. Je moet dan zelf alle verwijzingen nalopen en opnieuw deze pagina kiezen. Vandaar dat we afraden om dit te veranderen. Bij normaal gebruik van het CMS is dat niet nodig.

5 Paragrafen

In het kleinere vak "B" (zie afbeelding bij "Pagina-editor") kun je bij een nieuwe pagina een paragraaf aanmaken of, als de pagina al bestaat, een paragraaf aanklikken om deze te gaan bewerken.

5.1    De eerste paragraaf aanmaken

Als je een nieuwe pagina hebt aangemaakt, dan is die nog helemaal leeg. Het vak "B" (zie afbeelding bij "Pagina-editor") rechtsboven naast de navigatieknoppen-boom bevat alleen een knop: "Nieuwe Paragraaf". Door hierop te klikken opent zich in het grote vak "C" het paragrafen-beheer venster.
Boven dit veld zie je de status van de paragraaf. Als je de paragraaf net hebt aangemaakt zal daar staan "Paragraaf [Naam Paragraaf] (Alleen op deze pagina gebruikt)". Het is echter mogelijk om een paragraaf meerdere keren te gebruiken. Dit zal dan in deze balk te zien zijn. Rechts in dezelfde balk zie u een link naar de pagina waar de paragraaf getoond wordt achter: "Paragraaf zichtbaar op http://[www.domeinnaam.nl/paginanaam]".
Hierachter staat een icoontje van een envelop. Als je daarop klikt opent automatisch een mailtje in je mail-pakket met de code van de betreffende paragraaf. Als er iets niet goed werkt, of je hebt een andere vraag over de paragraaf dan kun je zo eenvoudig even contact opnemen met de helpdesk. Dankzij de code kunnen zij meteen zien waar het over gaat, wat jou weer typen en uitleggen bespaart.

5.2    Het aanmaken van een tweede of volgende paragraaf

Elke volgende paragraaf voor de betreffende pagina kun je toevoegen onder het tabje "Positie", bovenin het hoofdvenster van de actieve paragraaf. Net als bij het aanmaken van een pagina, kun je hier kiezen of de nieuwe paragraaf boven of onder de huidige paragraaf aangemaakt moet worden. Onder de tab "Inhoud" kun je dan weer je teksten en afbeeldingen invoeren.

Wil je de paragraaf een aangepaste naam geven (om deze makkelijker terug te kunnen vinden), dan kunt u dat onder het tabje "Instellingen" achter "Paragraaf-naam" doen.

Mocht je op zeker moment zo'n lange lijst paragrafen aangemaakt hebben dat het editorscherm niet goed meer in beeld komt, dan kun je rechtsboven in scherm B het vakje "Lijstweergave" aanvinken. De lange lijst met paragrafen verandert dan in een keuzebox waar je steeds de gewenste paragraaf kunt selecteren.

6 "Inhoud"-tab

HL-Paragraaf Editor
Standaard is het tabje "Inhoud" actief als je een (nieuwe) paragraaf kiest. Hier vind je de editor. Zoals je in de afbeelding ziet, lijkt deze erg op de meeste tekstverwerkings-programma’s, compleet met de mogelijkheid om b.v. stukken tekst dik- of schuingedrukt te maken.

Bovenin het scherm staat achter "Zichtbaar" standaard het vinkje aan. Het is zo mogelijk om per paragraaf aan te geven of deze te zien is voor je bezoekers van je website. Zo kun je alvast stukken tekst voorbereiden, die je pas op een later tijdstip zichtbaar maakt. Een (voor de bezoeker) "onzichtbare" paragraaf blijft wel gewoon in de paragrafenlijst staan (je moet immers in staat blijven er aanpassingen aan te doen). Op je website zal de bezoeker niet merken dat er een verborgen paragraaf is. De overige paragrafen sluiten gewoon achter elkaar aan. Er valt geen gat in de tekst op de plaats van de "onzichtbare paragraaf".
Als beheerder kun je bovenin het paragrafen-lijstje wel direct zien welke "uit" staan. In dat geval is de gele balk met de paragraafnaam halftransparant.
Als de paragraaf op meerdere plaatsen wordt gebruikt zal deze nergens meer te zien zijn voor de bezoeker.

Om je teksten van een titel en/of een subtitel te voorzien, kun je de betreffende velden achter "Titel" en de "Subtitel" gebruiken. De ingevoerde tekst wordt automatisch omgezet in het lettertype en kleur, die overeen komen met het ontwerp van de site. Je bent overigens niet verplicht om altijd een titel of subtitel in te vullen. Bij een langere tekst kan het handig zijn om deze in verschillende paragrafen op te delen, zonder eigen titel.

Onderaan het scherm vind je de knoppen "Opslaan" en "Verwijder paragraaf". Sla je werk tussendoor regelmatig op zodat veranderingen niet verloren gaan als er onverhoopt een storing in de verbinding met de server optreedt.
Vergeet ook niet, om éérst op "Opslaan" te klikken, voor je naar een andere paragraaf of menu-knop gaat. Als je een paragraaf verlaat zonder eerst de gegevens op te slaan, dan krijg je de volgende melding: "Wilt u verder gaan zonder de gemaakte wijziging(en) te bewaren?", klik je dan op "Annuleren" dan keer je terug in de paragraaf-editor, en kun je je wijziging(en) alsnog opslaan. Klik je "OK" dan verlaat je de paragraaf-editor zonder de veranderingen op te slaan.

De knop "Verwijder paragraaf" geeft je bij aanklikken de melding "Weet u zeker dat u paragraaf '[paragraafnaam]' wilt verwijderen? Klik je vervolgens op "OK", dan is de paragraaf op deze plaats ook werkelijk verwijderd. Kies je "Annuleren" dan zal de paragraaf blijven staan. Is de paragraaf op meerdere plaatsen op je website in gebruik, dan zal met "Verwijder paragraaf" alleen de paragraaf op de plaats waar je aan het werk bent verwijderd worden. Op de overige plaatsen blijft dezelfde paragraaf dus gewoon staan.

Het grootste deel van het scherm wordt ingenomen door de eigenlijke editor. Bovenin vind je een knoppenbalk die er als volgt uitziet:

Paragraaf-editor-geheel Bewerken Beeld Tabel Gereedschappen Undo Redo Opmaak Paragraaf Remove Left Center Right Full Indent Outdent Bold Italic Underline Striketrought Superscript Subscript Hr Characters Nbsp Bullist Numlist Image Macro Anchor Link Maillink Doc unlink

De knopjes worden hieronder uitgelegd.


Als je tekst in wil voeren klik je in het lege tekstvenster. De cursor verschijnt als een knipperend streepje, en je kunt beginnen met typen.

Hieronder volgt een uitleg van de verschillende knoppen uit de knoppenbalk. Als je een stuk tekst met behulp van één van de knoppen uit de knoppenbalk aan wil passen, dan selecteer je eerst het gewenste stuk tekst, door met de linkermuis-knop ingedrukt over dit stuk tekst heen te bewegen. De achtergrondkleur van de tekst verandert om de selectie aan te geven. Daarna kies je de knop met de gewenste bewerking. De geselecteerde tekst wordt meteen aangepast.

editor-bewerken
 6.1 Bewerken

Wanneer je op de "Bewerken"-knop klikt krijg je het hiernaast getoonde "drop-down"-menu te zien. Hieronder vind je de verschillende opties.

editor-bewerk-scherm

 • "Ongedaan maken". Dit doet hetzelfde als het pijltje naar links in het knoppen-menu (zie ook 6.5 Laatste bewerking terugdraaien). Als je bewerkingen hebt gedaan kunt je dat met deze knop terugdraaien. Op de PC doet de toets-combinatie Ctrl+Z hetzelfde. Op de Mac kun je Cmd+Z gebruiken.
 • "Opnieuw". Dit doet hetzelfde als het pijltje naar rechts in het knoppen-menu (zie ook 6.6 Laatste teruggedraaide bewerking toch uitvoeren). Als je een bewerking ongedaan had gemaakt en je bedenkt je dan kun je met behulp van deze optie dit weer terugzetten. Op de PC doet de toets-combinatie Ctrl+Y hetzelfde. Op de Mac moet je Cmd+Y gebruiken.
  Let wel: Als je na het ongedaan maken van een bewerking nog iets anders hebt gedaan, dan is het niet meer mogelijk om de bewerking terug te draaien.
 • "Knippen" (of Ctrl+X (PC)/Cmd+X (Mac)). Met deze knop kun je geselecteerde tekst knippen. Dat wil zeggen dat de tekst op de plaats waar deze stond verdwijnt en naar een zgn. klembord wordt weggeschreven. Deze tekst blijft daar staan tot een andere tekst wordt geknipt of gekopieerd, of tot je uitlogt.
  Deze optie biedt de mogelijkheid om teksten van een paragraaf in een andere paragraaf te over te brengen. 
 • "Kopiëren" (of Ctrl+C (PC)/Cmd+C (Mac)). Deze knop bied je de mogelijkheid om een geselecteerde tekst te kopiëren. De tekst blijft dan op de oorspronkelijke plek staan, en een kopie ervan wordt naar een zgn. klembord weggeschreven. Dit blijft zo tot je een andere tekst knipt of kopieert, of tot je uitlogt. Ook hier geldt dat de tekst op het clipboard blijft staan als je naar een andere paragraaf gaat.
 • "Plakken" (of Ctrl+V (PC)/Cmd+V (Mac)). De tekst die je als laatste op het klembord hebt gezet (met behulp van knippen of kopiëren) wordt, als je hierop klikt, op de plaats van de cursor gezet. Je kunt dit zo vaak doen als je wil. De tekst wordt niet van het klembord verwijderd na een "Plak"-opdracht.
  NB: met deze knop kun je ook teksten die je uit andere bronnen, buiten de editor, hebt geknipt of gekopieerd, plakken. Hierbij past het wel om een extra waarschuwing te plaatsen. Soms staan in bijvoorbeeld Word-documenten verborgen code die ingrijpen op de opmaak van het stuk tekst. Deze code wordt (nog steeds onzichtbaar) meegenomen als je het met behulp van de "Plakken"-knop (of de genoemde toets-combinaties) in de editor zet. Dit kan tot gevolg hebben dat dit stuk tekst er dan op de website anders uitziet dan je zou verwachten. In dit geval kun je dan beter de volgende knop "Plak zonder opmaak" gebruiken.
 • "Plak zonder opmaak" (hiervoor is geen toets-combinatie). Als je hierop klikt verschijnt er een melding in beeld "Plakken zonder opmaak. Invoegen gebeurt zonder opmaak totdat je deze optie uitzet." Vanaf dat moment zal alle tekst die je ergens plakt zonder opmaak getoond worden. Onder opmaak worden de aanpassingen als dikgedrukt, onderstreept of schuingedrukt bedoeld. Dit is vooral gemakkelijk als je teksten uit andere bronnen toe wil voegen op je website.
  "Plak zonder opmaak" geldt voor alle manieren van plakken.
  Je zet deze optie weer uit door onder de "Bewerken"-knop er nogmaals op te klikken (het vinkje dat ervoor staat verdwijnt dan) of door "Opslaan" te klikken.
 • "Alles selecteren". Met deze knop of de toets-combinaties Ctrl+A (PC) of Cmd+A (Mac) kun je in een keer de gehele inhoud van uw tekstvenster selecteren.
Zoek en vervang
 • "Zoek en vervang". Als je hierop klikt (of de toets-combinatie Ctrl+F (PC) of Cmd+F (Mac) gebruikt) opent zich het hiernaast getoonde venster. Je kunt hier achter "Zoeken" een (deel van een) woord invoeren waarop je wil zoeken. Achter "Vervangen door" kun je eventueel de tekst invoeren waardoor de gevonden tekst vervangen moet worden.
  Onder deze velden kun je door middel van vinkjes aangeven of de gevonden lettercombinaties precies overeen moeten komen ("Overeenkomende hoofd- en kleine letters") en of de ingevoerde lettercombinatie achter "Zoeken" een geheel woord is ("Alleen hele woorden"). Deze laatste optie is vooral bedoeld voor situaties waarin je een kort woord zoekt, dat ook vaak in dezelfde combinatie in langere woorden voorkomt.
  Onderaan vind je verschillende knoppen. In eerste instantie is alleen de "Zoeken"-knop actief. Als je hierop klikt wordt óf de eerstvolgende overeenkomstige woordcombinatie geselecteerd, en worden de overige knoppen ook actief, óf je krijgt de melding: "Geen resultaten gevonden". In dit laatste geval kun je op "Oké" klikken, waarna je terugkomt in het "Zoek en vervang"-venster.
  Is er wel een overeenkomende lettercombinatie gevonden, dan kun je vervolgens ervoor kiezen om deze tekst te vervangen door de tekst achter "Vervangen door". Dit doe je door op het knopje "Vervangen" te klikken. Wil je alle woorden in een keer vervangen, dan kun je de knop "Vervang allemaal" gebruiken. Met behulp van de knoppen "Vorige" en "Volgende" kun je door de tekst op zoek gaan naar de gewenste plaats.
  Ben je klaar met zoeken, dan kun je het venster sluiten door op het kruisje rechtsboven in de hoek te klikken.
  Tip: Wil je bepaalde woorden of lettercombinaties verwijderen uit de tekst dan voer je achter "Zoeken" het betreffende woord in en achter "Vervangen door" niets. Als je nu met behulp van de knoppen "Zoeken" en "Vervangen" of "Vervang allemaal" de teksten opzoekt zullen de gekozen woorden automatisch verdwijnen.

 

editor-beeld

Editor beeld scherm

  6.2 Beeld

Wanneer je op de knop "Beeld" klikt verschijnt het hiernaast getoonde menu. Dit zijn de verschillende opties:

 • "<> Broncode". Als je hierop klikt opent zich een nieuw scherm met alles wat er ook in je editor-scherm staat, maar dan als HTLM-code. Hier hoef je normaal gesproken niets mee te doen, maar soms kun je, als je voldoende kennis van deze code hebt, op deze plaats bepaalde dingen mogelijk eenvoudiger programmeren dan via de knopjes van de editor.
 • "Hulpmiddelen". Deze optie staat standaard aangevinkt. Je hebt "Hulpmiddelen" nodig als je bijvoorbeeld met tabellen zonder randen werkt. Het vinkje hier zorgt ervoor dat die dan in de editor lichtgrijze stippellijnen krijgt om de verschillende rijen en kolommen aan te geven. Staat het vinkje uit dan zou deze tabel helemaal onzichtbaar zijn.
 • "Blokken tonen". Als je hierop klikt verschijnt er een vinkje voor de tekst om aan te geven dat de optie geactiveerd is. In het tekstvenster verschijnen er vervolgens lichtgrijze stippellijnen om de onderdelen binnen de tekst aan te geven. Meestal zullen dat alinea's zijn (aangegeven met een "P" van paragraaf in de linkerbovenhoek), maar het kan ook een titel of lijst zijn. De letters die in de linkerbovenhoek vermeld zijn, komen overeen met die zoals ze in de HTML-code worden gebruikt. Je zult deze optie waarschijnlijk niet vaak hoeven te gebruiken, maar soms zou het kunnen verklaren waarom een stuk tekst niet op een bewerking reageert zoals je verwacht.
  De optie wordt gedeactiveerd als je opnieuw op "Blokken tonen" klikt (het vinkje gaat dan uit) of als u op de "Opslaan"-knop onderaan het editor-venster klikt.
 • "Voorbeeld". Als je hierop klikt verschijnt in een nieuw venstertje een voorbeeld van de paragraaf die je aan het invoeren/bewerken bent. U kunt dit venster weer afsluiten door onder op de "Sluiten"-knop te klikken, of rechtsboven op het kruisje.
 • "Volledig scherm". Door deze knop aan te klikken, of de toets-combinatie Ctrl+Shift+F, wordt het editor-veld in het hele browservenster getoond. De knoppenbalken aan de linkerkant (zowel voor het gebruik van het CMS als de menuknoppenboom van je website) en het paragrafen-overzicht bovenin verdwijnen. Je hebt dus alle ruimte om je teksten in te voeren. De knoppenbalk van de editor blijft wel in beeld.
  Als je nogmaals op de knop klikt, of opnieuw Ctrl+Shift+F, dan wordt het editor-scherm weer verkleind.

Editor-tabel-scherm
editor-tabel
 6.3 Tabellen invoegen/ aanpassen


Een tabel geeft je de mogelijkheid om gegevens op een gestructureerde wijze op je website te tonen. Je maakt een tabel aan door de cursor op de gewenste plaats te zetten en op de knop "Tabel" >"Tabel" te klikken. Je krijgt dan in een nieuw venstertje ernaast een raster te zien waarin je de afmetingen voor de tabel kunt aangeven door er met je muis overheen te bewegen. De vierkantjes binnen de selectie krijgen een kleurtje en onderin wordt aangegeven hoeveel rijen en kolommen je op dat moment geselecteerd hebt. Zodra je op de cel klikt waar je muis zich boven bevindt wordt er een tabel aangemaakt met de gekozen aantal rijen en kolommen.

Als je vervolgens ervoor zorgt dat je cursor zich binnen de tabel bevindt dan kun je kiezen uit de volgende opties:

 • "Tabel eigenschappen". Als je hierop klikt opent zich een venstertje. Hierin kun je een aantal instellingen voor de tabel maken:
  • "Breedte". Hier kun je (in pixels of procenten) aangeven hoe breed je de gehele tabel wilt hebben. *)
  • "Hoogte". Hier stel je de hoogte van de gehele tabel (in pixels of procenten) in. *)
  • "Ruimte om cel". Hiermee kun je instellen hoever de losse cellen van de tabel uit elkaar staan (zowel horizontaal als verticaal). De hier ingevulde waarde is in pixels.
  • "Ruimte in cel". Hier kun je aangeven hoeveel ruimte er rondom de teksten en/of afbeeldingen komt tot aan de rand van de tabel-cel. De ingevulde waarde is in pixels
  • "Rand". Hier stel je, in pixels, de dikte van een eventuele rand in. De waarde is standaard "1" (= een dunne zwarte rand).
   Tip: Als je voor een rand om de tabel kiest, zet dan "Ruimte om cel" op "0". Als hier niets ingevuld is, bepaalt de browser zelf deze ruimte, en zal de tabel meestal met een dubbele rand getoond worden.
  • "Bijschrift". Als je dit aanvinkt verschijnt een extra "cel" (met een enkele omlijning in plaats van de dubbele lijnen van de tabel zelf) boven de bestaande tabel. Hier kun je een bijschrift plaatsen, zoals de naam van de tabel, of uitleg over de gegevens die getoond worden. Heb je liever een bijschrift onder de tabel, geef dat dan aan ons door, dan kunnen we dit voor je aanpassen.
  • "Uitlijning". Hier kunt u aangeven hoe de tabel uitgelijnd wordt ten opzichte van de tekst (geen, rechts, midden of links).
 • "Verwijder tabel". De tabel waarin de cursor op dat moment staat, zal worden verwijderd, compleet met alle inhoud. Je krijgt geen waarschuwing. Je kunt de bewerking terugdraaien door, voor je iets anders doet, het "Ongedaan maken" knopje aan te klikken. (Zie ook 6.5 "Laatste bewerking terugdraaien") of met de toetscombinaties Ctrl+Z (PC)/Cmd+Z (Mac).
 • "Rij". Klikt je hierop dan vind je meerdere opties:
  • "Voeg rij boven toe". Klik je hierop dan zal boven de rij waarin de cursor zich bevindt een nieuwe rij (zonder inhoud) aan de tabel toegevoegd worden.
  • "Voeg rij onder toe". Klik je hierop dan wordt er onder de rij waarin de cursor staat een nieuwe rij (zonder inhoud) toegevoegd.
  • "Verwijder rij". De rij, waarin de cursor staat, wordt uit de tabel verwijderd, ongeacht of deze tekst en/of afbeeldingen bevat. Je krijgt ook geen waarschuwing. Je kunt de bewerking terugdraaien door, voor je iets anders doet, het "Ongedaan maken" knopje aan te klikken. (Zie ook 6.5 "Laatste bewerking terugdraaien") of met de toetscombinaties Ctrl+Z (PC)/Cmd+Z (Mac).
  • "Rij eigenschappen". Hier kun je drie dingen instellen voor de hele rij:
   • "Rijtype". Hier heb je de keuze uit "Body" (standaard), dit zijn de "gewone" tabel-cellen. Als je kiest voor "Kop" dan wordt de betreffende rij direct bovenin de tabel geplaatst en krijgt (als dat binnen je website gedefinieerd is) de bijpassende stijl. Kies je "Voettekst" dan wordt de rij als laatste in de tabel geplaatst en wordt ook de stijl eventueel aangepast.
    N.B.: De stijl die bij "Rij types" voor "Kop" is ingesteld hoeft niet dezelfde te zijn als die hieronder bij "Celeigenschappen" > "Celtype" voor de "Koptekstcel" wordt gebruikt. Zou je beide samen gebruiken dan zullen (bij tegenstrijdige stijl-elementen) de settings van de cel voorgaan.
   • "Uitlijning". Hiermee regel je in een keer de uitlijning voor de gehele rij. Je kunt daarna nog steeds per losse cel via "Cel" > "Celeigenschappen" de uitlijning instellen.
   • "Hoogte". Hier kunt u de hoogte van de tabelrij invoeren (in pixels of procenten)
  • "Knip rij". Hiermee kun je de rij waarin de cursor staat, compleet met inhoud, knippen en op het zgn. "klembord" wegschrijven. De rij verdwijnt op die plaats dan uit de tabel.
   Let op: Het klembord bewaart de gegevens alleen zolang je in dezelfde paragraaf aan het werk bent en niet tussendoor op de "Opslaan"-knop hebt geklikt. Bovendien wordt alleen de laatste "Knip" of "Kopieer"-actie bewaard.
   Knip of kopieer je tussendoor een stukje gewone tekst, dan heeft dat geen invloed op het klembord van de tabel.
  • "Kopieer rij". Hiermee kopieer je de rij waarin de cursor staat, compleet met inhoud. De originele rij blijft staan en een kopie wordt naar het klembord geschreven.
   Let op: Het klembord bewaart de gegevens alleen zolang je in dezelfde paragraaf aan het werk bent en niet tussendoor op de "Opslaan"-knop hebt geklikt. Bovendien wordt alleen de laatste "Knip" of "Kopieer"-actie bewaard.
   Knip of kopieer je tussendoor een stukje gewone tekst, dan heeft dat geen invloed op het klembord van de tabel.
  • "Plak rij boven". De laatste gekopieerde of geknipte rij wordt boven de rij waarin de cursor staat geplakt. Door deze actie wordt het klembord gewist. Wil je dezelfde rij nogmaals plakken, dan zul je hem eerst opnieuw moeten kopiëren.
   Let op: Het klembord bewaart de gegevens alleen zolang je in dezelfde paragraaf aan het werk bent en niet tussendoor op de "Opslaan"-knop hebt geklikt. Bovendien wordt alleen de laatste "Knip" of "Kopieer"-actie bewaard.
   Knip of kopieer je tussendoor een stukje gewone tekst, dan heeft dat geen invloed op het klembord van de tabel.
  • "Plak rij onder". De laatste gekopieerde of geknipte rij wordt onder de rij waarin de cursor staat geplakt. De rij verdwijnt hierdoor van het klembord. Wil je dezelfde rij nogmaals plakken dan zul je hem eerst opnieuw moeten kopiëren.
   Let op: Het klembord bewaart de gegevens alleen zolang je in dezelfde paragraaf aan het werk bent en niet tussendoor op de "Opslaan"-knop hebt geklikt. Bovendien wordt alleen de laatste "Knip" of "Kopieer"-actie bewaard.
   Knip of kopieer je tussendoor een stukje gewone tekst, dan heeft dat geen invloed op het klembord van de tabel.
 • "Kolom". Klik je hierop dan krijg je drie opties:
  • "Voeg kolom in voor". Als je hierop klikt wordt een nieuwe kolom zonder inhoud links van de kolom waarin de cursor staat toegevoegd.
  • "Voeg kolom in na". Als je dit aanklikt wordt een nieuwe kolom zonder inhoud rechts van de kolom waarin de cursor staat toegevoegd.
  • "Verwijder kolom". Kies je deze optie dan zal de kolom waarin de cursor staat worden verwijderd, met de daarin eventueel aanwezige inhoud. Je krijgt geen waarschuwing. Mocht je je vergist hebben dan kun je de actie terugdraaien door op het "Ongedaan maken" knopje te klikken. (Zie ook 6.5 "Laatste bewerking terugdraaien") of met de toetscombinaties Ctrl+Z (PC)/Cmd+Z (Mac).
 • "Cel". Dit opent een venster met drie mogelijkheden:
  • "Celeigenschappen". Hier kunt u een aantal zaken voor de betreffende cel aanpassen.
   • "Breedte". Hier kun je (in pixels of procenten) aangeven hoe breed je de cel wilt hebben. Denk er wel om dat je hiermee ook de breedte van de overige cellen in dezelfde kolom beïnvloedt. Het is niet mogelijk om cellen met verschillende breedtes binnen een kolom te hebben. De grootst ingestelde breedte bepaalt de totale breedte.
    N.B. De ingestelde breedte is niet bij alle browsers bindend. Staat er teveel inhoud binnen een cel dan zal deze in dat geval automatisch "oprekken" om alle teksten of afbeeldingen te kunnen tonen.
   • "Hoogte". Hier kun je (in pixels of procenten) aangeven hoe hoog de betreffende cel moet worden. De hoogte van de hoogste cel bepaald de hoogte van de gehele rij. Ook hier geldt dat de inhoud de grootte van de cel kan beïnvloeden.
   • "Celtype". Hier kun je aangeven of de cel gewone tekst (="Cel") bevat, of dat het een kopje  (="Koptekstcel") is. De kop van een tabel heeft vaak een eigen opmaak, b.v dikgedrukt of een gekleurde achtergrond. Kies je voor "Kop" dan is het verstandig om onder "Bereik" (zie volgende optie) ook een keuze te maken.
   • "Bereik". Sommige screenreaders (dit zijn "website-voorlees-programma’s" voor mensen met een visuele handicap) hebben moeite met het begrijpen van tabellen die zowel langs de bovenkant, als in de eerste kolom kopjes hebben. Een voorbeeld van zo’n tabel zie je hiernaast. Wil je een tabel met kopjes maken (zie ook "Celtype", hierboven), dan kun je onder "Bereik" aangeven, waar dat kopje betrekking op heeft: "Kolom", "Rij", "Rijgroep" of "Kolomgroep". Voor mensen zonder visuele handicap is er geen verschil te zien tussen een tabel met of zonder bereik.
   • "Uitlijning". Hier geef je aan hoe de tekst binnen de cel getoond wordt. U kunt kiezen uit "Geen", "Links", "Midden" of "Rechts"
  • "Cellen samenvoegen". Dit werkt als volgt: selecteer de groep cellen die je samen wil voegen en klik dan op deze optie. Er ontstaan op de plaats van deze cellen een grote cel.
  • "Cellen splitsen". Deze optie werkt alleen als je de cursor binnen een cel hebt geplaatst die eerder is samengevoegd uit meerdere cellen. Als je dan op deze knop klikt wordt de cel weer gesplitst in het oorspronkelijke aantal cellen. Eventuele inhoud komt bij elkaar in een cel te staan.
*) Houd er rekening mee dat tabellen die een vaste breedte (in pixels) hebben op smallere schermen, zoals telefoons (deels) buiten beeld kunnen vallen. Als je geen breedte en hoogte opgeeft zal de tabel zich op elk apparaat zo goed mogelijk getoond worden (afhankelijk van de inhoud van de cellen).

editor-gereedschappen 6.4 Gereedschap

Als je op deze knop klikt zie je slechts een knop "<> Broncode". Als je hierop klikt opent zich een nieuw scherm met alles wat er ook in je editor-scherm staat, maar dan als HTLM-code. Hier hoef je normaal gesproken niets mee te doen, maar soms kun je, als je voldoende kennis van deze code hebt, op deze plaats bepaalde dingen mogelijk eenvoudiger programmeren dan via de knopjes van de editor.

editor-undo 6.5 Laatste bewerking terugdraaien

Met deze knop kun je de laatste bewerking(en) ongedaan maken. Zolang de knop donker gekleurd is kun je een stap terug in de bewerkingen. De toetscombinatie Ctrl-z (PC) of Cmd-z (Mac) doet hetzelfde. Als je eenmaal op de "Opslaan"knop hebt geklikt is het niet meer mogelijk om bewerkingen met deze knop (of met de toetscombinaties) ongedaan te maken.

editor-redo  6.6 Laatste teruggedraaide bewerking toch uitvoeren

Met deze knop kun je de laatste bewerking(en) die met bovenstaande knop of Ctrl-z (PC)/ Cmc-z (Mac) ongedaan werd(en) gemaakt, weer terugdraaien (Ctrl-y/Cmd-y doet hetzelfde). Let wel: heb je ná het indrukken van de "Ongedaan-knop" tekst ingevoerd, of een andere bewerking gedaan, dan is deze knop niet meer te gebruiken.

editor-opmaak 6.7 Opmaak

Als er in het ontwerp van je website bijvoorbeeld gekleurde knoppen of stukjes tekst zijn opgenomen dan kun je dat op deze plek instellen. Selecteer in dat geval het stuk tekst waarvan je de opmaak wil aanpassen, klik op de "Opmaak"-knop en kies de gewenste optie. Heb je vragen over een bepaalde optie onder je "Opmaak"-knop neem dan even contact op met ons.

editor-paragraaf 6.8 Paragraaf

Hier kun je kiezen uit de verschillen paragraaf-stijlen.
"Paragraaf" (de standaard-instelling) is de stijl waarin de meeste teksten worden getoond. Verder zijn er nog een aantal andere keuzes zoals "Opgemaakt", "Kop 1", "Kop 2" etc. Deze kun je gebruiken om de paragraaf beter leesbaar te maken. Een stuk tekst dat op regelmatige afstanden wordt onderbroken door kopjes leest prettiger dan een lang verhaal zonder alinea's.

editor-opm-verw 6.9 Opmaak verwijderen

Als je de opmaak van (een deel van) de tekst wil verwijderen, dan kun je daar eenvoudig deze knop voor gebruiken. Onder opmaak worden aanpassingen zoals "bold" "schuingedrukt" en "onderstreept" bedoeld. Selecteert het gewenst stuk tekst en klik op deze knop. De bewerkingen verdwijnen zonder een extra vraag of je het zeker weet. Mocht je je toch nog bedenken dan kun het nog terugdraaien met behulp van van het pijltje terug (zie paragraaf 6.5 "Laatste bewerking terugdraaien"). Gelinkte tekst blijft bestaan (en zal in de editor dus ook gekleurd en met een onderstreping zichtbaar blijven). Wil je de link verwijderen ga dan naar paragraaf 6.33 "Links verbreken".  

editor-align-left 6.10 Tekst links uitlijnen

Deze knop laat het geselecteerde stuk tekst links gelijk beginnen. Aan de rechterkant worden de regels zo lang mogelijk gemaakt. Dit is ook de standaardinstelling van de editor. Je hoeft deze knop dus alleen te gebruiken als je ervoor een van de andere uitlijn-opties hebt gebruikt. Een stuk tekst kan maar op één manier tegelijkertijd uitgelijnd zijn. Je ziet, als er voor een optie is gekozen, aan de donkere achtergrondkleur van de knop welke stijl actief is. Zijn alle knoppen wit dan lijnt de tekst links uit.

Als je een deel van de tekst binnen een paragraaf een andere vorm van uitlijning wil geven, moet er minstens een lege regel tussen staan, anders zal het hele blok de gekozen indeling krijgen.

editor-align-center 6.11 Tekst centreren

Hiermee kun je een stuk geselecteerde tekst centreren. Het midden van elke regel komt hierbij boven elkaar te staan. De regels worden zo lang mogelijk gemaakt. Zowel de voor- als de achterzijde van het tekstblok heeft ongelijk inspringende regels. Je kunt het centreren weer ongedaan maken door nogmaals op dezelfde knop te klikken of voor een andere vorm van uitvullen te kiezen. De knop van de gekozen optie heeft een donkere achtergrond. Een stuk tekst kan maar op één manier tegelijkertijd uitgelijnd zijn.

Uitlijnen van stukken tekst werkt altijd per alinea. Als je een deel van de tekst binnen een paragraaf wil centreren moet je ervoor zorgen dat er minimaal een lege regel tussen dat deel en de rest van de tekst zit. Zo niet zal alle tekst in het midden komen te staan.

editor-align-right 6.12 Tekst rechts uitlijnen

Het geselecteerde stuk tekst wordt met deze knop tegen de rechter kantlijn uitgevuld. De regels worden zo lang mogelijk gemaakt. De voorkant van het tekstblok zal ongelijk inspringen. Je kunt het uitvullen weer ongedaan maken door nogmaals op dezelfde knop te klikken of een andere manier van uitlijnen te kiezen. De knop van de gekozen optie heeft een donkere achtergrond. Een stuk tekst kan maar op één manier tegelijkertijd uitgelijnd zijn.

Uitlijnen van stukken tekst werkt altijd per alinea. Als je een deel van de tekst binnen een paragraaf rechts wil uitvullen moet je ervoor zorgen dat er minimaal een lege regel tussen dat deel en de rest van de tekst zit. Zo niet zal alle tekst rechts uitgelijnd worden.

editor-align 6.13 Tekst links en rechts uitvullen

Met deze knop wordt het door jou geselecteerde stuk tekst zodanig tussen de beide kantlijnen verdeeld dat de voor- en achterzijde van het tekstblok recht onder elkaar eindigen (behalve als je na een regel een "enter" hebt gedaan. In dat geval blijft de rest van de regel leeg). Deze uitvulling wordt mogelijk gemaakt door op sommige plaatsen de ruimtes tussen de woorden en/of letters iets te vergroten. Je kunt de uitvulling opheffen door nogmaals op dezelfde knop te klikken of voor een andere manier uitlijnen te klikken als de tekst geselecteerd is. De knop van de gekozen optie heeft een donkere achtergrond. Een stuk tekst kan maar op één manier tegelijkertijd uitgelijnd zijn.

Ook deze vorm van uitlijnen grijpt aan op de hele alinea. Als je slechts een deel op deze manier wil weergeven moet je ervoor zorgen dat er een lege regel tussen deze tekst en de rest van de paragraaf staat.

editor-inspring 6.14 Inspringniveau vergroten

Met deze knop kun je een alinea, na selectie van de tekst, in vaste stappen in laten springen. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken om een stuk tekst iets meer nadruk te geven, of om aan te geven dat het om een citaat of een adres o.i.d. gaat.

Tussen het stuk tekst dat inspringt en de rest van de paragraaf moet minstens één witregel zitten, anders springt het hele tekstblok in.

editor-uitspring 6.15 Inspringniveau verkleinen

Met behulp van deze knop kun je het inspringniveau van een geselecteerde tekst verkleinen.
Let wel: deze knop is alleen te gebruiken als het betreffende stuk tekst al ingesprongen is.

editor-bullet 6.16 Opsomming met bullets (•)

Als je deze knop kiest, zal de daaropvolgende tekst steeds beginnen met een zgn. bullet.

Zorg er wel voor dat je eerst met de "Enter"-toets eerst een nieuwe regel bent gestart.
Deze methode is zeer geschikt voor een overzichtelijke opsomming. Elke keer als je een "enter" doet, begint een nieuwe regel met een bullet. Aan het eind van de lijst klik je nogmaals op de "bullet-knop" om de lijst te beëindigen.
Wil je een nieuwe regel binnen de opsomming zonder bullet ervoor, gebruik dan de toets-combinatie "shift"+"enter".

Met het pijltje rechts naast deze knop kun je kiezen uit een aantal verschillende soorten bullets.

editor-nummers 6.17 Opsomming met cijfers

Met deze knop kun je een genummerde opsomming maken.

Zorg er wel voor dat je eerst met de "Enter"-toets een nieuwe regel bent begonnen voor je op het knopje klikt. Elke keer als je nu een "enter" doet, begint een nieuwe regel met het cijfer één opgehoogd. Wil je de nummering stoppen, dan klik je deze knop nogmaals aan.

Met het pijltje rechts naast deze knop kun je uit een aantal verschillende soorten nummering kiezen.

editor-bold 6.18 Dikgedrukte tekst

Met behulp van deze knop kun je een stuk geselecteerde tekst dikgedrukt (Bold) maken (De toetscombinatie Ctrl-B (PC) of Cmd-B (Mac) doet hetzelfde). De achtergrondkleur van de knop wordt donkerder om aan te geven dat de knop "actief" is. Door nogmaals op de knop te klikken zet je het effect voor het vervolg van de tekst weer uit. Deze zgn. stijl kan ook samen met de andere tekstbewerkingsstijlen gebruikt worden.

editor-italic 6.19 Schuingedrukte tekst

Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde tekst schuingedrukt (Italic) wordt (De toetscombinatie Ctrl-I (PC) of Cmd-I (Mac) doet hetzelfde). De achtergrondkleur van de knop wordt donkerder om aan te geven dat de knop "actief" is. Door nogmaals op de knop te klikken zet je het effect voor het vervolg van de tekst weer uit. Deze zgn. stijl kan ook samen met de andere tekstbewerkingsstijlen gebruikt worden.

editor-underscore 6.20 Onderstreepte tekst

Om een geselecteerde tekst te onderstrepen (underline) gebruik je deze knop, of de toetscombinatie Ctrl-U (PC) of Cmd-U (Mac). De achtergrondkleur van de knop wordt donkerder om aan te geven dat de knop "actief" is. Door nogmaals op de knop te klikken zet je deze weer uit.

Denk er bij het onderstrepen van teksten wel aan dat linkjes naar andere pagina's of websites soms ook zo worden weergegeven. Dit kan dus verwarring veroorzaken bij je bezoekers. Zorg er dus voor dat het verschil tussen (gewone) tekst en linkjes groot genoeg blijft.
Deze zgn. stijl kan ook samen met de andere tekstbewerkingsstijlen gebruikt worden.

editor-doorhalen 6.21 Doorgehaalde tekst

Soms kan het nodig zijn om een stuk tekst door te halen (striketrought); hiervoor kun je deze knop gebruiken. Er bestaat géén toetscombinatie voor. De achtergrondkleur van de knop wordt donkerder om aan te geven dat de knop "actief" is. Door nogmaals op de knop te klikken zet je het effect weer uit. Deze zgn. stijl kan ook samen met de andere tekstbewerkingsstijlen gebruikt worden.

editor-superscript 6.22 Superscript

Om een stuk geselecteerde tekst in superscript (kleiner lettertype iets boven de regel) te zetten, gebruik je deze knop. De achtergrond van de knop wordt donkerder om aan te geven dat de knop "actief" is.

editor-subscript 6.23 Subscript

Met deze knop kun je een geselecteerd stuk tekst in subscript (kleiner lettertype iets onder de regel) zetten. De achtergrond van de knop wordt donkerder om aan te geven dat de knop "actief" is.

editor-hr 6.24 Horizontale lijn

Als je op deze knop klikt, verschijnt op de plaats van de cursor een lijn over de hele breedte van de tekst. De kleur en stijl van deze lijn is vooraf in het systeem vastgelegd, zodat het geheel goed bij het ontwerp van je website past.

editor-specialseditor-tekens 6.25 Bijzondere karakters in de tekst toevoegen

 

Met de knop "Bijzondere karakters" kun je karakters die niet op je toetsenbord staan invoegen. Zet hiervoor je cursor op de plaats waar je een bijzonder karakter wil typen, klik de knop "Bijzondere karakters" en kies uit het keuzescherm (zie hiernaast) het door jou gewenste karakter. Als je erop klikt, wordt het op de plaats van de cursor ingevoegd.

Editor-iconen
 6.26 Font Awesome Iconen

 

Met de knop "Iconen" kun je allerlei kleine kant-en-klare afbeeldinkjes in je tekst opnemen, zoals pijltjes, icoontjes voor telefoon, mail etc. of beeldmerken zoals Facebook en LinkedIn. Dit doe je door op de knop te klikken. Er opent zich vervolgens een apart venster waarin de afbeeldingen op categorie gesorteerd staan. Je kunt op een categorie klikken of je kunt onderin (in het Engels) een zoekterm invoeren. Je krijgt dan de bijpassende icoontjes te zien. Door een van de voorstellen aan te klikken verschijnt het icoontje in de tekst op de plaats waar je cursor stond.

editor-nbsp 6.27 Vaste spatie

Soms wil je twee woorden bij elkaar houden, ook aan het eind van de regel (bijvoorbeeld in het geval van een voor- en achternaam). Als je dan in plaats van een gewone spatie meteen na het eerste woord dit knopje aanklikt en vervolgens het tweede woord typt zullen deze twee woorden (onzichtbaar) aan elkaar gekoppeld worden.

editor-smiley 6.28 Smileys

Een enkele keer kan het nodig zijn om de tekst te verhelderen met een kleine afbeelding. Dit kan een gezichtje zijn om een bepaalde emotie uit te beelden (🙂), maar bijvoorbeeld ook een vlag (🇳🇱) wanneer je bedrijf adressen in meerdere landen heeft. 

editor-afbeelding 6.29    Voeg een afbeelding in

HL-afb. in editor

Als je op het knopje "Afbeeldingen" klikt, verschijnt er een detail-scherm met twee tabjes bovenin.

"Invoegen/bewerken"-tab

Standaard is het "Invoegen/bewerken"-tabje actief. Het scherm ziet er vergelijkbaar uit als in de afbeelding hiernaast.
Bovenin vind je "Afbeeldingstype". Als je gebruik maakt van meerdere soorten afbeeldingen kun je hier kiezen welk type je wil toevoegen. De meestgebruikte types zijn "Upload", "Algemeen" en "Nieuws". Achter "Afbeelding" kun je vervolgens de afbeelding zoeken die je in gedachte had. Als je op het vakje met "--Kies afbeelding--" klikt verschijnt een lijst met reeds geüploade plaatjes (gesorteerd op upload-tijd, de nieuwste afbeelding staat bovenaan), met daarboven een zoekvenster. Daar kun je (een deel van) de afbeelding-naam zoals je die bij het uploaden hebt ingevoerd intypen. Er verschijnt direct een lijst met afbeeldingen die de ingevoerde lettercombinatie in hun naam hebben (op alfabetische volgorde). Heb je het plaatje van je keuze gevonden klik het dan aan om het te selecteren.
Onder "Afbeelding" vind je een extra keuze-venster "Tonen als". Hier kun je aangeven hoe de gekozen afbeelding op de site getoond moet worden. Vaak zijn hier een aantal instellingen mogelijk, waardoor je in een keer al je afbeeldingen dezelfde grootte kunt geven, zonder steeds handmatig te moeten slepen. Je kunt echter ook voor "Volledige grootte" kiezen. Dan zal het plaatje in het formaat dat het is geüpload ook getoond worden.
Bij "Uitlijning" bepaal je hoe de afbeelding binnen de tekst getoond wordt. Standaard staat "Geen" geselecteerd, wat betekent dat de afbeelding op de plaats van de cursor in het venster wordt geplaatst. De regelhoogte van de eventuele tekst wordt hierbij aangepast. Je kunt verder kiezen tussen "Links" "Midden" of "Rechts". Bij "Links" en "Rechts" zal te tekst resp. rechts of links naast de afbeelding getoond worden. Kies je "Midden" dan worden de blokken tekst alleen boven en onder de afbeelding getoond. De ruimte ernaast blijft dus leeg.
Heb je een afbeelding gekozen, dan zie je deze achter "Voorvertoning".
Als je vervolgens op "Oké" klikt, sluit het detail-scherm en wordt het plaatje in de het editor-scherm getoond. Kies je "Annuleren" dan sluit het detail-scherm zich ook, maar wordt er geen afbeelding toegevoegd.

"Uploaden"-tab

Wanneer je een plaatje nodig hebt, dat nog niet in het systeem staat, kun je dat via de "Uploaden"-tab op de server zetten. Wanneer je op het tabblad klikt, opent zich een detailscherm zoals hiernaast staat afgebeeld.

 • Met behulp van het "Kies of sleep een bestand"-vlak achter "Afbeelding" kun je óf een bestand vanaf uw computer op het vlak slepen, óf, door op het vlak te klikken, op je eigen computer het plaatje dat je nodig hebt opzoeken en selecteren.
 • Vul bij "(Beschrijvende) Naam" een informatieve titel in, zodat je later je afbeelding snel terug kunt vinden.
 • Als je het leuk vind (en je website ondersteunt het) kun je achter "Onderschrift" een korte tekst invoeren, die dan onder de afbeelding getoond wordt.
 • Achter "Beschrijving" kun je een uitgebreidere tekst over het plaatje invoeren, dit is echter niet verplicht.
 • Bij "Mouse-Over Tekst" kun je een korte tekst invoeren, die zichtbaar wordt, als je bezoeker met de muis over het plaatje beweegt.
 • Als je website meerdere afbeeldingstypes kent, kun je een daarvan achter "Afbeeldingtype" selecteren.

Als je alles naar je zin hebt ingevuld klik je op "Afbeelding Toevoegen", waardoor je automatisch terugkomt in de lijst met afbeeldingen onder de "Invoegen/bewerken"-tab. Hier is de nieuwe afbeelding geselecteerd en kun je deze in de tekst opnemen zoals hierboven beschreven is. Als je toch geen afbeelding wilt uploaden, kun je teruggaan door op de "invoegen/bewerken"-tab te klikken, of door het venster helemaal sluiten met behulp van het kruisje rechtsboven of de "Annuleren"-knop rechtsonder.

LET OP: Wanneer je rechtstreek een plaatje vanaf je computer in je editor-scherm sleept zul jij zelf die afbeelding inderdaad op de website zien staan. Iemand anders echter die de site bezoekt, ziet alleen het tekentje van een missende afbeelding. Het plaatje staat namelijk alleen op jouw computer, en niet op onze server. Daardoor is het niet beschikbaar voor je bezoekers.

editor-macro 6.30    Macro’s in de tekst gebruiken

editor-macro-invoeren

In paragraaf-teksten kunt je zogenaamde "macro’s" gebruiken. Dit zijn gereserveerde woorden (voorafgegaan en gevolgd door "##"). Deze woorden worden aan de bezoekerszijde vervangen door een automatisch aangemaakte tekst. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het vermelden van de actuele tijd en/of datum op je site. Ook kun je je bezoeker begroeten met "goedemorgen", "goedemiddag", of "goedenavond" op de juiste momenten. Hierdoor toont je website nog actueler en komt de tekst persoonlijker over.
Bepaal eerst de plaats waar je een macro wilt tonen, klik dan de knop "Macro invoegen", en maak een keuze uit het overzicht. Als je met je muis over de verschillende keuzes heen beweegt, zie je onderin een voorbeeld. Alle websites hebben in ieder geval de ingebouwde CMS macro's. Heb je de mogelijkheid om ook zelf macro's toe te voegen, dan zal naast het tabje "ingebouwde CMS macro's" een tweede tabje "eigen macro's" getoond worden.

LET OP: een aantal gegevens zijn alleen bekend, als de bezoeker ingelogd is. De waarden die de macro’s ##gebr xxxxxx## vermelden aan de bezoekerszijde, komen uit je eigen database met gegevens van mensen die mogen inloggen. Je kunt hiermee dus niet elke willekeurige bezoeker van uw site "aanspreken". "Goedenavond" kun je wel altijd gebruiken.

editor-phonel  6.33     Link naar telefoonnummer

6.33 Detailscherm

Naast linkjes voor webpagina's en e-mail is het ook mogelijk om direct door te linken naar een telefoonnummer. Als je op het knopje met de telefoonhoorn klikt verschijnt het detail-schermpje dat hiernaast zichtbaar is.

Vul achter "Telefoonnr." het volledige telefoonnummer in waarop je bereikbaar bent. Het is het handigst om als "Linktekst" ook het telefoonnummer te nemen, maar iets als "Bel direct" of "Klik hier om te bellen" kan natuurlijk ook als je liever niet hebt dat je telefoonnummer voor iedereen zichtbaar is.

Als iemand op een smartphone op het linkje klikt wordt het gelinkte telefoonnummer meteen gebeld. Zit iemand achter de computer of tablet dan opent zich een app die het ook mogelijk maakt om iemand op te roepen, als die aanwezig is.

editor-doc-linkeditor-doc  6.34     Link naar documenten (als je documentenbeheer hebt)

Als je binnen je tekst een link naar een document op wil nemen selecteer je de tekst (of afbeelding) voor deze link of zet je de cursor op de juiste plaats in je tekstvenster. Als je vervolgens op het knopje met het briefje klikt opent een scherm zoals hiernaast is afgebeeld.
Achter "Klikken gaat naar" kun je kiezen naar wat voor soort document er gelinkt moet worden (alleen als je meerdere typen documenten hebt). Als je hier je keuze hebt gemaakt, kun je eronder binnen dat type kiezen om welk specifiek document het gaat.
Achter "Link openen in nieuw venster" kun je met behulp van een vinkje aangeven of het document binnen het huidige browser-venster (vinkje is uit) of in een nieuw venster (vinkje aan) getoond moet worden wanneer de bezoeker op het linkje klikt.
Achter "Linktekst" staat de tekst die je eventueel geselecteerd had. Bestaat de selectie uit een afbeelding dan blijft dit vakje leeg. Vul hier niets in want anders wordt het plaatje vervangen door de ingevulde linktekst. Had je niets geselecteerd dan kun je een tekst invoeren die vervolgens als link zal fungeren.

Klik op "Oké" om de link te activeren. Wanneer je op "Annuleren" klikt worden eventueel ingevoerde aanpassingen niet opgeslagen.

7 "Layout"-tab (paragraaf)

HL-Layout-tab Onder de "Layout"-tab kun je per paragraaf aangeven hoe deze in de webpagina geplaatst wordt.

7.1    Layout groepen

Onder "Layout groepen" kunt u bepalen hoe de huidige paragraaf ten opzichte van de vorige getoond wordt. Achter "Deze paragraaf" kunt u de volgende keuzes maken:

  • "komt onder de vorige paragraaf", dit is de standaard-instelling. De huidige paragraaf zal onder een eventuele vorige getoond worden.
  • "komt in volgend onderdeel". Als u bij één van de vorige paragrafen aangegeven heeft dat die paragraaf "een nieuwe groep start" (zie hierna), kunt u met deze keuze aangeven, dat de huidige paragraaf bovenaan een nieuwe kolom begint.
  • "start een nieuwe groep".  Afhankelijk van wat er voor uw website staat ingesteld, zullen er twee of meer iconen verschijnen. De twee standaard-iconen zijn de volgende:
   • HL-layoutgroep1  Dit is eigenlijk de gewone standaard-indeling. De paragrafen zullen over de hele breedte van het tekstgebied van de website getoond worden.
   • HL-layoutgroep2  Hiermee geeft u aan dat u uw tekstgebied in twee of meer kolommen wilt verdelen. De eerste paragraaf komt links boven.
   Nu is het aan u om de rest in te delen. Kiest u voor de volgende paragraaf "komt onder de vorige paragraaf", dan zal deze in dezelfde kolom blijven, kiest u "komt in het volgende onderdeel" dan zal de paragraaf de bovenste in de volgende kolom worden. Hoewel het icoontje dat suggereert, is het aantal kolommen niet beperkt tot twee. U kunt meer keren "komt in het volgende onderdeel" kiezen, en zo meerdere kolommen aanmaken. Of een (te) groot aantal kolommen de leesbaarheid ten goede komt, is een andere vraag…

De indeling in kolommen is ook terug te zien in de paragraaf-icoontjes bovenin het grote venster.

Wilt u onder een aantal kolommen ook een paar paragrafen in de "gewone" layout, dan kiest u voor de eerste van deze paragrafen "start een nieuwe groep". Vervolgens kiest u de twee balken boven elkaar (eerste optie), de kolom-indeling wordt dan afgerond, en de teksten lopen weer over de volledige breedte van het tekstvlak. In het paragraaf-overzicht bovenin het grote venster is de rangschikking van de paragrafen onderling te zien.

7.2    Paragraaf Layout

Hier kunt u aangeven wat voor soort paragraaf u wilt maken: alleen maar tekst, tekst met een afbeelding, of meerdere afbeeldingen. Naast een aantal vaste layout's, kunnen we altijd op uw verzoek bestaande layouts aanpassen of een hele nieuwe opzetten. Als u kiest voor een layout met afbeelding, dan zal op die plaats meteen gevraagd worden welk plaatje u wilt gebruiken. De overzichtslijst waaruit u kunt kiezen bevat de zgn. "Beschrijvende titels" die bij het invoeren van een plaatje ingevuld kunnen worden. Het is dus belangrijk om duidelijke titels te geven, om het gewenste plaatje terug te kunnen vinden.
LET OP: De plaatjes die op deze manier aan een paragraaf worden toegevoegd, zijn niet zichtbaar onder de tab "Inhoud". Wilt u weten hoe de paragraaf er in zijn geheel uitziet, opent u dan, nadat u op "Opslaan" heeft geklikt, de site in een ander browservenster of klik op de knop "Bekijk de site" (zie "Bekijk de site" ), als die in uw versie van het CMS aanwezig is.

8 "Positie"-tab

HL-Positie-tab Met behulp van de "Positie"-tab kunt u de plaats van de huidige paragraaf veranderen. Als u één van de linkse pijltjes achter "Verplaats deze paragraaf" kiest verplaatst de paragraaf één stapje naar boven of beneden. Kiest u een pijltje met een streepje op de punt, dan zal de paragraaf helemaal naar boven-, of helemaal naar onderaan de lijst verplaatsen. Als een paragraaf al helemaal boven- of onderaan de lijst staat, kan deze niet nog verder naar boven of beneden. De betreffende knoppen zijn dan grijs.
Met de knoppen achter "Toevoegen paragraaf" kunt u een nieuwe paragraaf boven ("Nieuwe paragraaf boven deze") of onder ("Nieuwe paragraaf onder deze") de huidige paragraaf aanmaken.

LET OP: Als u op deze manier een nieuwe paragraaf heeft aangemaakt, is deze nieuw aangemaakte paragraaf meteen de geselecteerde paragraaf.

9 "Instellingen"-Tab

HL-Instellingen-tabOnder deze tab kunt u zien wat de instellingen voor de huidige paragraaf zijn. Het eerste kopje is "Paragraaf Type": Hierachter kunt u zien wat de instelling van de geselecteerde paragraaf is. Omdat het van de soort paragraaf afhankelijk is, wat eronder ingesteld kan worden, behandelen we de rest van het scherm per paragraaf-type. De mogelijkheden zijn:
 • "Statisch-Tekstuele paragraaf", dit is het standaard type. Als u een nieuwe paragraaf aanmaakt, zal deze altijd van dit type zijn. Deze paragraaf is in de paragrafen-lijst (venster B) te herkennen aan een geel icoontje met een "T" erin.
  Onder "Paragraaf Type" vindt u de optie "Gebruik de paragraaf". Hierachter kunt u een reeds bestaande (tekst)paragraaf kiezen om op de plaats van de huidige paragraaf te gebruiken. U kiest dan bij "Gebruik de paragraaf" de gewenste paragraaf. Zodra u een andere paragraaf heeft gekozen, krijgt u de volgende melding: "Door naar een andere paragraaf te verwijzen, zal paragraaf (huidige paragraaf-naam) verwijderd worden. Is dat wat u wilt", met de keuze tussen "Annuleren" (=terug naar de oorspronkelijke instellingen) en "OK" (=de huidige paragraaf, met eventuele inhoud, wordt vervangen door de ingestelde paragraaf).
  Als u de tekst van deze "gedeelde" paragraaf op één plaats aanpast, zal die aanpassing op alle plaatsen waar dezelfde paragraaf getoond wordt, ook te zien zijn. In de balk direct boven de tekst-editor kunt u zien wat de status van een paragraaf is. Meestal zal er staan: Paragraaf [Demo.1] (Alleen op deze pagina gebruikt). Wordt de paragraaf op meerdere plaatsen gebruikt, dan zal dat ook in deze balk vermeld worden, b.v. Paragraaf [Demo.1] (Op 2 pagina’s gebruikt).
  Wanneer u "Verwijder paragraaf" kiest, wordt alleen de huidige paragraaf (met inhoud) verwijderd. Wordt de paragraaf op meerdere pagina’s gebruikt, dan zal de paragraaf op de overige plaatsen gewoon blijven bestaan.
  Achter "Paragraaf naam" kunt u een voor u logische(re) naam invullen voor de geselecteerde paragraaf. Wanneer u, onder de "Inhoud"-tab bijvoorbeeld uw adres heeft ingevoerd, en u heeft het plan om deze op meerdere pagina’s te gaan gebruiken, adviseren wij om deze paragraaf b.v. "adres" te noemen zodat u, op een volgende pagina, deze paragraaf simpel terug kunt vinden. Standaard geeft het systeem de naam van de pagina mee, gevolgd door een volgnummer. Als u de naam aanpast, zal dat op alle plaatsen waar deze paragraaf in gebruik is, aangepast worden.
 • "Dynamisch-Maatwerk Paragraaf". Dit is een speciaal voor u ontworpen paragraaf. Deze paragrafen hebben in de paragrafen-lijst een lichtblauw icoontje met een "P". U kunt desgewenst deze paragraaf "uit" zetten, door achter "Actief", het vlakje "Inactief" aan te klikken. Klikt u niet op "Verwijder paragraaf", want dan wordt de paragraaf, mét maatwerk paragraaf, weggegooid. Als u later deze paragraaf-instelling weer wilt gebruiken, moet u contact opnemen met ons, om deze opnieuw te laten installeren.
 • "Dynamisch-Plug-in Paragraaf". Deze paragraaf bevat één van onze algemene plug-ins. In de paragrafen-lijst herkent u deze door een oranje icoon met een "P". Elke plug-in heeft onder het kopje "Paragraaf Type" een kopje "Actief". Hier kunt u aangeven of u de plug-in "aan" (=Actief) of "uit" (=Inactief) wilt hebben. Zet de plug-in vooral niet uit door de paragraaf te verwijderen. De instellingen zijn dan definitief weg, en u zult contact met ons op moeten nemen om de plug-in weer in te stellen.
  Bij sommige plug-ins bestaat de mogelijkheid om vervolgens instellingen te maken. Meestal hebben wij deze al voor u ingevuld, en hoeft u niets meer aan te passen. In de plug-in lijst wordt hier verder op ingegaan.