Je persoonsgegevens aanpassen

Als het inloggen gelukt is zie je nu op de openingspagina van de beheeringang. Je kunt hier altijd terugkomen door op de bovenste knop (”Home”) van het menu in de linkerkolom te klikken. In dit menu vind je ook de andere knoppen van het CMS.
De eerste keer dat je inlogt kun je het beste meteen even je persoonsgegevens nakijken en, als dat nodig is, aanvullen of verbeteren.

(Zie hiervoor “Systeem Menu > Persoonsgegevens" ).